DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN VẠN PHÁT

Địa chỉ: 63 – 65 Phạm Viết Chánh, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 0974.178.465 – 0938.488.881